Beschermd wonen

De WalBurgt biedt woonvormen in Amersfoort en Kaatsheuvel. In Amersfoort beschikt de WalBurgt over 3 woningen met in totaal 9 woon-begeleidingsplaatsen. In Kaatsheuvel is er 1 woning met 3 woon-begeleidingsplaatsen. Iedere bewoner beschikt over een eigen kamer. De huiskamer, keuken, badkamer en grote tuin wordt gemeenschappelijk gebruikt. Op verschillende dagdelen is er begeleiding aanwezig. Daarnaast is de begeleiding altijd 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Visie
De WalBurgt hanteert als uitgangspunt dat ook cliënten met een stoornis kunnen leren en ontwikkelen en het recht hebben om midden in de maatschappij te staan en daarin volwaardig te participeren. Bij het ondersteunen van de cliënt hanteert de WalBurgt de wens van de cliënt als leidraad voor haar handelen en betrekt haar cliënten daar waar mogelijk bij het ondersteuningsproces.

De WalBurgt 2013, All rights reserved